Dự án môi trường bền vững các thành phố duyên hải – Tiểu dự án Tp. Phan Rang – Tháp Chàm là một trong những công trình trọng điểm, có quy mô lớn. Mục tiêu của dự án nhằm tăng cường tiếp cận các dịch vụ vệ sinh môi trường, cải thiện khả năng tiêu thoát nước và giảm tình trạng ngập úng, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân thành phố. Tuy nhiên, đến nay nhiều hạng mục của dự án đang bị chậm tiến độ.

Dự án được triển khai ở 4 thành phố ven biển các tỉnh: Khánh Hòa, Bình Định, Quảng Bình và Ninh Thuận. Đối với Tiểu dự án Tp. Phan Rang – Tháp Chàm, được chia làm 2 giai đoạn, thực hiện từ năm 2017-2022, trên phạm vi 16 xã, phường, với tổng vốn đầu tư 87,9 triệu USD; trong đó, vốn vay Ngân hàng Thế giới (WB) 75,25 triệu USD, còn lại là vốn đối ứng của tỉnh.

Theo báo cáo của Ban xây dựng năng lực và Thực hiện các dự án ODA ngành nước (đơn vị chủ đầu tư), có nhiều nguyên nhân khiến tiến độ triển khai của dự án chậm, chưa đáp ứng yêu cầu của nhà tài trợ WB, đó là sau khi Hiệp định dự án ký có hiệu lực phải mất 18 tháng theo Luật Đầu tư công mới, chờ danh mục trung hạn mới được triển khai; tác động của dịch COVID-19, tình hình mưa bão làm gián đoạn trong quá trình thi công. Đặc biệt, khó khăn lớn nhất dẫn đến ảnh hưởng tiến độ chung của dự án đó là công tác giải phóng mặt bằng (GPMB).

Nguồn: https://truthabouttoyota.com/

Xem thêm bài viết khác: https://truthabouttoyota.com/category/moi-truong