Nobita No Biohazard Grebith
Người dịch: Hiroshi
Pass:hiroshi

Link game:

Font(bắt buộc phải có):

Chuyển system locale qua Japan(cũng phải bắt buộc) – Hướng dẫn:
Mở Control Panel lên và làm tuần tự như sau
B1:Trong giao diện Control Panel,Chọn Clock,Language and Region
B2:Chọn Region and Language
B3:-Trong Tab Formats,Location,đổi hết sang Japan
-Trong Tab Keyboards and Language,chọn Change Keyboard và đổi sang Japan
-Trong Tab Adminitstrative,chọn Change system locale,rồi đổi sang Japan
B4:Apply tất cả rồi Restart lại máy tính
B5:Done

Nguồn: https://truthabouttoyota.com/

Xem thêm bài viết khác: https://truthabouttoyota.com/category/bat-dong-san