Trái đất vần xây, tối rồi kế sáng, sáng rồi tối lại. Nước sông luân chuyển, hết ròng rồi lớn, lớn rồi lại ròng. Việc nhà hễ hết thạnh rồi tới suy cũng như vận nước hễ mất trị thì phải loạn. Đó là định luật dĩ nhiên xưa nay thường lệ mà Đông Tây cũng thường lệ.
Thử lật Việt Nam Quốc Sử mà xem, chúng ta sẽ nhận thấy rõ ràng cuộc thạnh trị với cuộc loạn ly cứ tiếp mà diễn ra hoài hoài. Nếu người cầm quyền hẫng hờ để thất chánh thì tự nhiên rối rấm khắp mọi nơi. Nếu muốn non nước được thanh bình thi phải nhờ bực auh hùng chí sĩ có đại đức đại tài, thâu phục dân tâm, hướng dẫn quần chúng, mới có thể đánh dẹp trong ngoài mà xây dựng an ninh lại bá tánh.

Hãy đăng ký(subscribe) để được nghe đọc truyện miễn phí từ AudioTruyen

Nguồn: https://truthabouttoyota.com/

Xem thêm bài viết khác: https://truthabouttoyota.com/category/moi-truong