Dịch tiếng Anh sang tiếng Việt trên điện thoại và máy tính với một quả bóng | máy móc tiếng anhDịch tất cả các thứ tiếng sang tiếng Việt thật đơn giản cùng với quả bóng nổi, đưa quả bóng tới đâu là dịch tới đó
Dịch trên màn hình (Dịch màn hình) dịch văn bản ngay trên màn hình, Dịch mọi lúc, mọi nơi, ngay cả khi bạn đang lướt web, chơi game
+ Bong bóng dịch nổi trên màn hình
+ Dịch văn bản ngay trên màn hình điện thoại
+ Phát hiện và dịch văn bản sao chép
+ Dịch màn hình khi chơi game
+ Cho phép sao chép văn bản đã dịch
Dịch tiếng Anh p1 , máy móc tiếng anh.

Xem thêm các bài viết Công Nghiệp: https://truthabouttoyota.com/category/cong-nghiep

Leave a Reply