Địa Lý 12 – Vấn đề phát triển ngành thủy sản và lâm nghiệp
Giảng dạy: Cô Đặng Thị Thu Thúy Lan – Giáo viên trường THCS và THPT Ngọc Viễn Đông
#thcsthptNgocVienDong
#chuongtrinhPhothonglop12
#CoDangThiThuThuyLan
#thuysanvalamnghiep
—————————————————————————————————————-
Page Facebook:
Website:
Xem và làm bài tập tại:
—————————————————————————————————————-

Nguồn: https://truthabouttoyota.com/

Xem thêm bài viết khác: https://truthabouttoyota.com/category/hanh-chinh-va-dich-vu