Trong bài giảng này thầy hướng dẫn các em chữa chi tiết một đề thi hết học kỳ I với nội dung nằm trong hai chương đầu của chương trình vật lý 10 để các em nắm vữa kiến thức tự tin tham dự kỳ thi hết học kỳ I để đạt kết quả cao nhất
Học trực tuyến tại:
Fanpage:

Nguồn: https://truthabouttoyota.com/

Xem thêm bài viết khác: https://truthabouttoyota.com/category/thong-tin-va-truyen-thong