287. Đề cương bài giảng môn Kinh tế phát triển
Khoa Xã hội học – Đại học KHXH&NV – 2007
Người đọc: Trúc Quân
Xem toàn bộ:
Ebook.chm:
—————————–
Sơ lược sách:
Bài 1. Tổng quan về tăng trưởng và phát triển kinh tế
Bài 2. Các mô hình tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế
Bài 3. Phúc lợi cho con người và phát triển kinh tế
Bài 4. Các nguồn lực của tăng trưởng kinh tế
Bài 5. Các chính sách phát triển kinh tế
Bài 6. Đường lối phát triển kinh tế của Việt Nam
—————————–
Kho sách nói dành cho người mù

Nguồn: https://truthabouttoyota.com/

Xem thêm bài viết khác: https://truthabouttoyota.com/category/giao-duc