#ctvcamau #hoctructuyen #toan9
Các bạn xem thời khóa biểu:
Thứ 3: 16h00 – VĂN
Thứ 5: 16h00 – TOÁN
Thứ 7: 16h00 – TIẾNG ANH
———————————————-

Thứ 2: 8h15 – VĂN | 14h10 – Vật Lý
Thứ 3: 8h15 – TIẾNG ANH | 14h10 – SINH HỌC
Thứ 4: 8h15 – VĂN | 14h10 – TOÁN
Thứ 5: 8h15 – TIẾNG ANH | 14h10 – HÓA HỌC
Thứ 6: 8h15 – TOÁN | 14h10 – LỊCH SỬ
Thứ 7: 8h15 – GDCD | 14h10 – ĐỊA

———————————————–
Xem trực tuyến:

Tải App CTV Online
App Store:

Nguồn: https://truthabouttoyota.com/

Xem thêm bài viết khác: https://truthabouttoyota.com/category/thong-tin-va-truyen-thong