#hoathuongtuyenhoa, #hoathuongtuyenhoakhaithi #HOATHUONGTUYENHOAGIANGPHAP #HTTUYENHOA #TUYENHOATHUONGNHAN
Đất nước, không khí, hoàn cảnh đã ô nhiễm, do đâu mà ra? Hòa Thượng Tuyên Hóa khai thị
Phương pháp giữ giới tốt nhất, chính là không ích kỷ| Hòa Thượng Tuyên Hóa khai thị

Nguồn: https://truthabouttoyota.com/

Xem thêm bài viết khác: https://truthabouttoyota.com/category/moi-truong