Đây là video hướng dẫn giải chi tiết đề thi chính thức TN THPT Môn Tiếng Anh năm 2019 Mã đề 401, là 1 trong chuỗi video trợ giúp học sinh khối 12 ôn thi THPT QG môn Tiếng Anh. Trong các video deo chữa đề, chúng tôi cố gắng lồng ghép việc ôn tập nhanh từ vựng và ngữ pháp tiếng Anh.
Link tải đề bản word
Link tải 4 mã đề năm 2019
Link giải đề thi thử mô Tiếng Anh – Đề số 1
Link giải đề thi thử mô Tiếng Anh – Đề số 2
Link giải đề thi thử mô Tiếng Anh – Đề số 3
Link giải đề thi thử môn Tiếng Anh – Đề số 4
Link giải đề thi thử môn Tiếng Anh – Đề số 5

Nguồn: https://truthabouttoyota.com/

Xem thêm bài viết khác: https://truthabouttoyota.com/category/giao-duc