Buổi đào tạo trực tuyến MIỄN PHÍ phần mềm kế toán MISA SME.NET, ngày 12/9/2020.

★ Đăng ký nhận VIDEO mới:
★ Tham gia Cộng đồng hỗ trợ MISA để được giao lưu và trả lời trực tiếp từ giảng viên MISA:
★ Xem ngay hướng dẫn sử dụng online tại:

Nội dung chương trình đào tạo:
Giảng viên MISA: Lê Bão Sơn, Lại Thị Cẩm Tiên

CHUẨN BỊ TRƯỚC KHI HỌC:
1. Laptop hoặc máy tính có kết nối internet.
2. Cài sẵn phần mềm MISA theo hướng dẫn tại đây:

3. Nên tạo sẵn dữ liệu để bắt đầu học:

4. Thêm sẵn các danh mục cần thêm theo hướng dẫn:

5. Sổ, viết hoặc phần mềm note để ghi lại những ghi chú trong bài học.

Xem thêm các bộ video hướng dẫn của MISA:
– Bộ video Đào tạo Online miễn phí Hướng dẫn căn bản MISA SME.NET (Chi tiết):
– Bộ hướng dẫn quyết toán:
– Các video livestream chuyên đề hàng tuần:
– Bộ hướng dẫn xử lý các tình huống Quyết toán năm:

Trân trọng cám ơn!

Nguồn: https://truthabouttoyota.com/

Xem thêm bài viết khác: https://truthabouttoyota.com/category/hanh-chinh-va-dich-vu