Đa dạng sinh học là sự phong phú về nguồn gien, giống, loài sinh vật và hệ sinh thái trong tự nhiên; đa dạng sinh học trong nông nghiệp là một phần không thể thiếu trong việc đảm bảo an toàn thực phẩm, là yếu tố quyết định sự bền vững của hệ sinh thái, tạo nên một quy trình sản xuất nông nghiệp bền vững và hiệu quả, hạn chế
những rủi ro về biến động môi trường. Tại xã Hát Lót, huyện Mai Sơn hiện nay đang có một mô hình khởi nghiệp từ nông nghiệp
theo hướng đa dạng sinh học bước đầu mang lại những tín hiệu khả quan.

Nguồn: https://truthabouttoyota.com/

Xem thêm bài viết khác: https://truthabouttoyota.com/category/nong-nghiep