Khi tôi đang lưu thông thì nhận được cuộc gọi của bạn tôi đậu xe lại nói chuyện điện thoại khoảng mười lăm phút thì mấy anh công an Giao thông đi lại giữa tôi và hỏi kiểm tra giấy tờ tôi hỏi sao xe tôi Đậu lại mà máy anh cũng kiểm tra tôi có vi phạm gì đâu anh nói có quyền kiểm tra và xử phạt còn xúc phạm tôi hỏi tôi có bị điên không tôi và lấy quyền gì để kiểm tra chuyên đề tôi đưa giấy tờ cho mấy anh kiểm tra và lập biên bản tôi cái kiếng hậu gì tôi cố gắng bộ đồ mấy anh nói bây giờ phạt buồn 100 năm mươi 1000 đồng không phải cương và lập biên bản tôi ba tờ biên lai không có một chữ ký và tên họ gì và tôi có hỏi gì trong líp. Xe tôi đậu một chỗVà tôi nghe điện thoại khoảng mười lăm phút lấy lý do gì mà bắt mấy ảnh nói bác ngội Và tôi nói sao không bắt mấy người đua xe tôi chỉ nghe điện thoại biên lai cũng không có Một chữ ký tôi ước chế quá nên đưa đoạn líp này lên vì xe tôi đậu mà

Nguồn: https://truthabouttoyota.com/

Xem thêm bài viết khác: https://truthabouttoyota.com/category/hanh-chinh-va-dich-vu