Tỉ khối của chất khí là gì?
Công thức tính tỉ khối của chất khí và các dạng bài tập cơ bản và nâng cao về tỉ khối của chất khí.

Định nghĩa về tỉ khối của chất khí
Tỉ khối của chất khí A đối với khí B là tỉ lệ về khối lượng mol của khí A (MA) với khối lượng mol của khí B (MB). Dựa vào tỉ khối có thể biết được một chất khí nặng hay nhẹ hơn chất khí khác.
Công thức tính tỉ khối của chất khi
dA/B = MA / MB
Trong đó:
dA/B: tỉ khối của khí A đối với khí B
MA : khối lượng mol của khí A
MB : khối lượng mol của khí B
Để biết khí A nậng hay nhẹ hơn khí B bao nhiêu lần, ta so sánh khối lương mol của khí A với khối lượng mol của khí B. Hoặc ngược lại.
Ví dụ:
Khí Oxi nặng hay nhẹ hơn khí nito bao nhiêu lần?
Ta có: dO2/N2 = MO2/MN2 = 32/28 ≈ 1,14 ⇒ Khí oxi nặng hơn khí nito 1,14 lần.
Khí cacbonic nặng hay nhẹ hơn khí hidro bao nhiêu lần?
Ta có: dCO2/H2 = MCO2/MH2 = 44/2 = 22 ⇒ Khí cacbonic nặng hơn khí hidro 2 lần.

Các công thức tính tỉ khối của chất khí :
1. Cách tính tỉ khối so với Hidro (H2):
Tỉ khối của khí A so với Hidro (H2) tính theo công thức: dA/H2 = MA / 2
2. Cách tính tỉ khối so với Heli (He):
Tỉ khối của khí A so với Hidro (He) tính theo công thức: dA/He = MA / 4
3. Cách tính tỉ khối so với Oxi (O2):
Tỉ khối của khí A so với Oxi (O2) tính theo công thức: dA/O2 = MA / 32
4. Cách tính tỉ khối so với Không Khí :
Tỉ khối của khí A so với Không Khí tính theo công thức: dA/KK = MA / 29
5. Cách tính tỉ khối so với hỗn hợp khí :
Tỉ khối của hỗn hợp khí A so với khí (B) tính theo công thức: dA/B = M(hh) A / B

Phương pháp giải một số bài tập cơ bản và nâng cao về tính tỉ khối của chất khí
Dạng 1: Tính tỉ khối của chất khí
* Một số lưu ý cần nhớ:
– Khí A đối với khí B:
dA/B = MA / MB
– Khí A đối với không khí:
dA/kk = MA / 29
Dạng 2: Xác định tỉ khối của hỗn hợp khí
* Một số lưu ý cần nhớ:
B1: Xác định khối lượng mol trung bình của hỗn hợp khí
B2: Xác định tỉ khối của hỗn hợp khí
==============================
Xem Clip Nhớ Like Và Đăng Kí Kênh Bấm Chuông Thông Báo Để Nhận Video Mới Của Miss Nguyễn Phúc Hậu EDU Nhé!!!
☆ ĐĂNG KÝ/SUBSCRIBE:
☆ OFFICIAL FACEBOOK:
===============================
© Bản quyền thuộc về Nguyễn Phúc Hậu EDU
© Copyright by Nguyễn Phúc Hậu EDU ☞ Do not Reup
==============================
#TỉKhốiCủaChấtKhí
#CôngThứcTínhTỉKhốiCủaChấtKhí
#BàiTậpVềTỉKhốiCủaChấtKhí

Nguồn: https://truthabouttoyota.com/

Xem thêm bài viết khác: https://truthabouttoyota.com/category/thong-tin-va-truyen-thong