#Maths9m #ToanCap3 #HocToanThongMinh #ThuThuatToanHoc #ToanFingerMath #DayToanOnline #Tungnx.com
—————————————————————————
Công thức lượng giác – cách ghi nhớ và vận dụng – phần 1 | Maths9m
Tổng hợp các nội dung chia sẻ trong chương trình toán lớp 11:
1. Lượng giác:
2. Tổ hợp & Xác suất
3. Dãy số, cấp số cộng, cấp số nhân
4. Giới hạn
5. Đạo hàm
Các nội dung chia sẻ trong chương 1 – đại số và giải tích lớp 11:
1. Hàm số lượng giác
– Hàm số lượng giác:
– Tập xác định của hàm số lượng giác:
– Xác định hàm số chẵn, lẻ:
– Xét tính tuần hoàn, chu kỳ của hàm số lượng giác:
– Tìm GTLN – GTNN của hàm số lượng giác phần 1/2:
– Tìm GTLN – GTNN của hàm số lượng giác phần 2/2:
2. Phương trình lượng giác
– Công thức lượng giác Cách ghi nhớ công thức và vận hành phần 1:
– Công thức lượng giác Cách ghi nhớ công thức và vận hành phần 2:
– Phương trình lượng giác cơ bản:
– Phương trình lượng giác thường gặp
3. Các phương pháp giải PT LG
4. Bất phương trình lượng giác
5. Hệ phương trình lượng giác
Bài viết chi tiết tại website:

Tổng hơp các video bài giảng về toán cho học sinh từ mầm non đến cấp 3:
– Cho học sinh mầm non, tiểu học:
Toán thông minh:
Học toán Finger Math:
– Cho học sinh tiểu học, cấp 2
Toán thông minh:
Mẹo toán học:
Hướng dẫn nhanh các mẹo toán học:
Học tính nhẩm nhanh:
– Cho học sinh cấp 3: Toán 10, – 11 – 12
Maths9m – học toán 12 online:
Khảo sát hàm số :
Mũ Logarit:
Nguyên hàm – tích phân:
Số phức:
Học toán lớp 11:
Lượng giác:
– Quick Guide Best Tricks in Maths (English):

– Chia sẻ về bài học cuộc sống, khám phá tính cách con người:
Bài học cuộc sống:
Khám phá bản thân:

Để xem thêm các bài giảng khác (tài liệu, bài tập), vui lòng truy cập website:
Mọi thông tin xin vui lòng liên hệ:
Nguyễn Xuân Tùng
Website:
Facebook cá nhân:
Fanpage FB:
hoặc:
Kênh youtube:
Email: [email protected]
ĐT: 0976.743.775

Nguồn: https://truthabouttoyota.com/

Xem thêm bài viết khác: https://truthabouttoyota.com/category/thong-tin-va-truyen-thong