Học qua internet – THCS Nguyễn Hiền Quận 12

Chủ sở hữu bản quyền
UMG
Thay mặt cho: Universal-Island Records Ltd.
Khoảng thời gian có nội dung này
28:59 – 29:12

Chủ sở hữu bản quyền
METUB Network (Music)
Thay mặt cho: Ministry of Health (Vietnam)
Khoảng thời gian có nội dung này
20:27 – 23:36

Nguồn: https://truthabouttoyota.com/

Xem thêm bài viết khác: https://truthabouttoyota.com/category/moi-truong