Nhạc Thiếu Nhi Vui Nhộn Nhất
Bài hát: Tập Thể Dục Buổi Sáng
Cô dạy em bài thể dục buổi sáng
Một – hai – ba bốn hít thở hít thở hít thở !
Một! Tay đưa cao lên trời
Hai! Tay giang ngang bờ vai
Ba! Tay song song trước mặt
Bốn! Buông thả hai tay
Một – hai – ba – bốn hít mạnh thở ra, hít mạnh thở ra !

Đăng ký

#NhạcThiếuNhi #NhạcThiếuNhiVuiNhộnNhất #TậpThểDụcBuổiSáng

Nguồn: https://truthabouttoyota.com/

Xem thêm bài viết khác: https://truthabouttoyota.com/category/khoe-dep