Bài 4. Cho đường thẳng y = 2x + 4 và (P) y = 2x^2
a. Chứng minh d cắt P tại 2 điểm A và B phân biệt
b. Tính diện tích tam giác OAB
Bài 9. Cho (P) y= 0,5x^2 và đường thẳng d đi qua I(0;2).
a. Chứng minh d cắt P tại 2 điểm A và B phân biệt
b. Gọi H, K lần lượt là hình chiếu của A,B trên Ox. Chứng minh tam giác HIK vuông tại I

Nguồn: https://truthabouttoyota.com/

Xem thêm bài viết khác: https://truthabouttoyota.com/category/thong-tin-va-truyen-thong