Nghị định 10/2020/NĐ-CP:
* Quy định về Kinh doanh & Điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô
* Ban hành ngày 17 tháng 1 năm 2020
* Có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 4 năm 2020
* Thay thế Nghị định 86/2014/NĐ-CP
——————————
Cập nhật tại:

Nguồn: https://truthabouttoyota.com/

Xem thêm bài viết khác: https://truthabouttoyota.com/category/van-tai