Hội Thánh Tin Lành Việt Nam – Chi Hội Tô Hiến Thành
Chương Trình Thờ Phượng – Chúa Nhật 27-06-2021

Chủ đề: BÌNH AN TRONG CƠN ĐẠI DỊCH

Câu Gốc: Thi Thiên 91:9-10
Bởi vì ngươi đã nhờ Đức Giê-hô-va làm nơi nương-náu mình, Và Đấng Chí-Cao làm nơi-ở mình, Nên sẽ chẳng có tai-họa gì xảy đến ngươi, Cũng chẳng có ôn-dịch nào tới gần trại ngươi.

Giảng Luận: Mục sư Trương Duy Từ
HDCT: Chấp sự Tăng Anh Tuấn

Website:
Kênh Youtube:
Facebook:

Nguồn: https://truthabouttoyota.com/

Xem thêm bài viết khác: https://truthabouttoyota.com/category/van-tai