Chữa bài tập
Môn: Lý thuyết Xác suất và Thống kê toán
Một số quan hệ xác suất cơ bản
– Phần bù của một biến cố
– Quy tắc cộng xác suất
– Phép hợp hai biến cố
– Giao của hai biến cố
– Các biến cố xung khắc
– Quy tắc cộng của hai biến cố xung khắc

Nguồn: https://truthabouttoyota.com/

Xem thêm bài viết khác: https://truthabouttoyota.com/category/thong-tin-va-truyen-thong