Chân tướng Phật Pháp: hội ngộ với thiền sư Giếng Chén, chia sẽ cách vượt qua ma túy tổng hợp (Chuyện Kể Năm 2020 – P. Đặc biệt)
Phần này vô cùng đặc biệt, Long xin được dành để chia sẽ về chân tướng Phật Pháp, chân tướng về cuộc bức hại những con người có đức tin về Chân Thiện Nhẫn. Những điều Long đã đắc được sau khi tìm được pháp môn giúp cải biến lẫn thân lẫn tâm, giúp Long tìm ra con đường từ bỏ hoàn toàn ma túy, xa rời hoàn toàn cuộc sống tội lỗi. Mang đến đã cho Long một cuộc đời mới, một cơ hội để có thể thực hiện ước nguyện của mình bấy lâu nay, nay Long xin được chia sẽ ra cùng mọi người thông qua câu chuyện về cuộc gặp giữa Long với 2 vị, một là cụ Lý, hai là sư Cương ở trên Giếng Chén – nơi Long tìm đến trong quá trình tầm sư học đạo, từ bỏ ma túy. Cũng chính là nơi Long vô tình đắc được cuốn sách trân quý Chuyển Pháp Luân.
Qua đây Long cũng chia sẽ cách thức làm sao để bỏ được ma túy tổng hợp, đây là trải nghiệm thực tế của Long , nó đơn giản nhưng không đơn giản, hy vọng các bạn nghe xong sẽ có những sở đắc cho mình và tìm được con đường thoát khỏi sự phụ thuộc vào ma túy như Long.
#chuyenkenam2020 #phambalong

Nguồn: https://truthabouttoyota.com/

Xem thêm bài viết khác: https://truthabouttoyota.com/category/giao-duc