ព្រះពុទ្ធសាសនានិងសាសនាហិណ្ឌូសម័យមហានគររជ្ជកាលព្រះបាទយសោវរ្ម័នទី ១ និងរជ្ជកាលព្រះបាទរាជេន្ទ្រវរ្ម័ន

ព្រះពុទ្ធសាសនានិងសាសនាហិណ្ឌូសម័យមហានគររជ្ជកាលព្រះបាទយសោវរ្ម័នទី ១ និងរជ្ជកាលព្រះបាទរាជេន្ទ្រវរ្ម័ន អធិប្បាយដោយធម្មានន្ទ វ៉ាន៉​ ចាន់សារ៉ែន ក្នុងកម្មវិធីពុទ្ធិកសមាគមព្រះសង្ឃខ្មែរសហរដ្ឋអាមេរិក 3/9/2021 Nguồn: https://truthabouttoyota.com/ Xem thêm bài viết khác: https://truthabouttoyota.com/category/van-tai