Lẫy mẫu nước sông

Đo các thông số tại hiện trường và lấy mẫu nước sông tại sông Trà Khúc – thành phố...