ការជម្រះសន្តានចិត្តឲ្យស្អាត | ភិក្ខុវជិរប្បញ្ញោ សាន សុជា San Sochea​ | Preah ThorTesna

ការជម្រះសន្តានចិត្តឲ្យស្អាត 🙏សម្ដែងដោយលោកម្ចាស់គ្រូ សាន សុជា 🙏ធម្មទានដោយ Preah ThorTesna Channel សូមស្វាគមន៍ មកកាន់ឆាណែល Preah ThorTesna នេះជាឆាណែលបង្កើតក្នុងគោលបំណង​ផ្សព្វផ្សាយព្រះធម៌ក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាខែ្មរ។ ដើម្បីបានទទួលស្ដាប់នូវព្រះធម៌ថ្មីៗជាច្រើនបន្តទៀតសូមចុច​ 👉 Subscribe, Comment,Like and Share...