Thời sự trưa 02-6-2020

Kim ngạch xuất khẩu đạt khá 5 tháng đầu năm vốn đầu tư công thực hiện được hơn 693...