សេដ្ឋកិច្ចមជ្ឈឹម និង សេដ្ឋកិច្ចទីផ្សារ ភាគបន្ដ ទាក់ទងនិងរបបនយោបាយ

អរគុណអស់លោកបងប្អូនដែលបានចូលមកមើល។ សូមជួយ subscribe ចុចកណ្តឹង click ALL ដើម្បីបានទទួល notifcation នូវវេឌីអូថ្មីៗទៀត។ ***ហាមថតចម្លងដោយគ្មានការអនុញាត*** #sakoun sok #James Sok Nguồn: https://truthabouttoyota.com/ Xem thêm bài...