សើចទៀតហើយ អ្វីដែលហៅថាខួប ខួបមានប៉ុន្មាន? Choun Kakada & Leang Samnang Dhamma Talk

សូមអនុមោទនាធម្មទាន អ្វីដែលហៅថាខួប ខួបមានប៉ុន្មាន? សម្ដែងដោយព្រះធម្មវិជ្ជា ជួន កក្កដា និងម្ចាស់គ្រូ លៀង សំណាង ។ Nguồn: https://truthabouttoyota.com/ Xem thêm bài viết khác: https://truthabouttoyota.com/category/giai-tri