ភាសាខ្មែរ​ថ្នាក់ទី១២​ មេរៀនទី៩ ទំនាក់ទំនងអក្សរសិល្ប៍បរទេស ប្រធានតែងសេចក្តីបែបសុភាសិត (តចប់)

កម្មវិធី​សិក្សា​តាម​អ៊ីនធឺណិត ៖ មុខវិជ្ជាភាសាខ្មែរថ្នាក់ទី១២ ​ មេរៀនទី៩ ទំនាក់ទំនងអក្សរសិល្ប៍បរទេស ប្រធានតែងសេចក្តីបែបសុភាសិត (តចប់) បង្រៀន​ដោយ​ ៖​ អ្នកគ្រូ​ កង សាខន វិទ្យាល័យ ព្រះស៊ីសុវត្ថិ សាលារៀនជំនាន់ថ្មី​ #ភាសាខ្មែរ #ថ្នាក់​ទី​១២ ::គេហទំព័រផ្លូវការ៖...