Đến nay, trên địa bàn tỉnh Kiên Giang có 1991 thủ tục hành chính, trong đó cấp tỉnh 1621 thủ tục, cấp huyện 249 thủ tục, cấp xã 121 thủ tục. Tại Trung tâm phục vụ hành chính công thực hiện 1579 thủ tục hành chính.

truyềnhìnhkiêngiang #cáilýcáitình #cảicáchthủtụchànhchính

Nguồn: https://truthabouttoyota.com/

Xem thêm bài viết khác: https://truthabouttoyota.com/category/hanh-chinh-va-dich-vu