Lục Tự Đại Minh Chú (Tiếng Phạn: om mani padme hum) là Quán Thế Âm Bồ Tát Tâm Chú, là câu thần chú có năng lượng mạnh nhất và có sức Nhiếp thọ mạnh nhất.

Làm thế nào để lãnh hội về cảnh giới quang minh của (Lục Tự Đại Minh Chú) để cuối cùng được hòa vào trường năng vô thượng của Thiên Địa Nhân hợp nhất?

Phải tụng niệm Lục Tự Đại Minh Chú như thế nào mới đạt được hiệu quả tốt nhất?

Lần đầu tiên Tông sư Kim Bồ Đề công khai truyền dạy mật pháp của Ngài. Hy vọng tất cả những ai tụng niệm và những ai lắng nghe câu thần chú này, đều được thanh tịnh, tự tại, quang minh, không có phiền não, không có bệnh tật.

Hãy lắng nghe video Lục Tự Đại Minh Chú của Tông sư Kim Bồ Đề mà lần đầu tiên Ngài truyền dạy.
Tông sư Kim Bồ Đề đã giảng giải về ý nghĩa, cách phát âm, sự cảm ứng, công hiệu và công đức của (Lục Tự Đại Minh Chú), đồng thời Tông sư đích thân dẫn mọi người cùng niệm Phật trì chú.

Lắng nghe và học tập theo sự dẫn dắt của Tông sư Kim Bồ Đề về Phạn âm đến từ Thiên giới __ Quán Âm Tâm Chú (Lục Tự Chân Ngôn), sẽ được tắm mình trong thanh tịnh, tự tại, quang minh, không có bệnh tật, không có phiền não và được hưởng hạnh phúc vui sướng, sẽ được cảm nhận Thiên Nhân hợp nhất…

om mani padme hum
om mani padme hum
om mani padme hum

Kính cảm tạ sự gia trì vô lượng của đức Đại từ Đại bi Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát!

【Video liên quan】
「Lục Tự Đại Minh Chú」Phiên bản nhạc không lời:

【Tài trợ/ Đăng ký kênh】
✔ 「Kênh YouTube của Tông sư Kim Bồ Đề 」Hướng dẫn đăng ký kênh Youtube:
✔Trở thành fan trên Fanpage của Tông sư Kim Bồ Đề:
✔ Tài trợ các khóa học trực tuyến trang Facebook của Tông sư Kim Bồ Đề:

【Liên kết liên quan】
✔ Trang Facebook của Tông sư Kim Bồ Đề:
✔ Trang web Bồ Đề Thiền Tu:
✔ Trang web Bát Quái Nội Công:
✔ CiBeiYin:
✔ Trang web tải video của Bồ Đề Thiền Tu:
✔ Luận đàm Như Lai:
✔ Trang web chia sẻ về hiệu quả tu Bồ Đề:

#KimBồĐề​ #TôngsưKimBồĐề​ #NiệmPhậtTrìChú​ #LụcTựĐạiMinhChú​ #Sứckhỏevàhạnhphúc​ #BồĐềThiềnTu

Nguồn: https://truthabouttoyota.com/

Xem thêm bài viết khác: https://truthabouttoyota.com/category/moi-truong