-Command: cha ( chúng ta nhập lệnh tắt vẽ vát mép của 2 đường thằng bằng lệnh CHA)
-(TRIM mode): phần mềm sẽ cắt bỏ đoạn thừa sau khi vát mép
-(NOTRIM mode): phần mềm sẽ không bỏ đoạn thừa sau khi vát mép
-Current chamfer Dist1 :5.000 khoảng cách từ giao điểm đến dg thẳng 1 là 5mm
-Dist2 = 3.0000 : khoảng cách từ giao điểm đến dg thẳng 2 là 3mm

Select first line or (lựa chọn điểm đầu đoạn thẳng hoặc các lựa chọn dưới đây)
[Undo/Polyline/Distance/Angle/Trim/mEthod/Multiple]:
Distance ( vẽ vát mép theo phương pháp nhập khoảng cách)

Nguồn: https://truthabouttoyota.com/

Xem thêm bài viết khác: https://truthabouttoyota.com/category/giao-duc