Cách phòng bệnh héo xanh /lỡ cổ rể dưa leo /bầu, bí Tâm Thành TV.
Cách làm như sau, trước khi xuống hạt giống, thì cần xử lý đất cho sạch, rồi sao khi cây dưa leo hoặc bầu bí, lên được 3-4 lá nhám, thì cần tưới thuốc ngừa bệnh héo xanh và bệnh lỡ cổ rể, rồi sao đó tiếp tục tưới phân cử tưới định cho đến khi thu hoạch, cách làm nầy rất hiệu quả, giúp cho bà con nông được mùa bội thu.
#TâmThànhTV#hướngdẫn#phòngbệnhlỡcổrểdưaleo

-Link kênh Tâm Thành TV:

-Bản quyền thuộc về channel Tâm Thành TV :

Nguồn: https://truthabouttoyota.com/

Xem thêm bài viết khác: https://truthabouttoyota.com/category/khoe-dep