Cách giâm cành hoa hồng này áp dụng với các giống hồng nội và một số loại hồng ngoại loại dễ trồng. Ưu điểm của cách này là dễ chăm sóc, nhánh hồng ít bị đen. Khi nào cành hồng ra nhiều rễ thì mình cho vào chậu lớn để trồng.
Trước đây mình đã sử dụng các cách giâm cành hoa hồng bằng các loại giá thể khác nhưng không cành công như cách này. Thông thường cành giâm sẽ nhanh ra rễ nếu thời tiết mát mẻ.

Nguồn: https://truthabouttoyota.com/

Xem thêm bài viết khác: https://truthabouttoyota.com/category/nong-nghiep