Cách đuổi kiến bằng phương pháp hữu cơ – Hàng rào keo TangleFoot
Video này chỉ dẫn cách trị kiến xử dụng một sản phẫm hữu cơ không độc hại như sản phẫm Tanglefoot. Xin xem
Kiến rất thích chất ngọt của mật hoa, thí dụ như kiến Argentina lần đầu tiên được phát hiện tại châu Á đã nuôi cấy một loại côn trùng sản sinh ra mật trên cây cam quít. Giống côn trùng này được gọi là rầy chổng cánh. Đây là loại côn trùng gây ra bệnh vàng lá gân xanh, một căn bệnh đang tàn phá và giết chết nhóm cây có múi. Do vậy, kiểm soát kiến trên cây cam quít là một biện pháp rẩt quan trọng để giảm bớt sự lan truyền của bệnh này.

Nguồn: https://truthabouttoyota.com/

Xem thêm bài viết khác: https://truthabouttoyota.com/category/thong-tin-va-truyen-thong