Buổi giao lưu với anh Bùi Chí Bình, nghiên cứu sinh về giáo dục học tại University of Houston, và là tác giả cuốn sách “Các lựa chọn trong đầu tư vốn con người”.

Buổi nói chuyện xoay quanh các vấn đề sau:
1- Cách nhìn từ kinh tế học giáo dục về “Đầu tư vốn con người”.
2- Đầu tư vốn con người trong giáo dục như thế nào cho hiệu quả?
3- Mối liên hệ biện chứng giữa giáo dục và thị trường lao động.
4- Chia sẻ của anh Mai Quang Hiệp (Kiến trúc sư, Canada), bạn Phúc (nhân viên nghiên cứu ở Cty Nhật (IT, tp Hồ Chí Minh), bạn Quỳnh (nghiên cứu sinh về giáo dục, Indiana, Hoa Kỳ). Mỗi người chia sẻ câu chuyện của bản thân về việc tự đầu tư vốn bản thân và những giá trị đã, đang và sẽ được mang đến từ sự đầu tư đó.

Mời các bạn xem!

Nguồn: https://truthabouttoyota.com/

Xem thêm bài viết khác: https://truthabouttoyota.com/category/moi-truong