Video hướng dẫn cách sử dụng các hàm toán học thường sử dụng trong Excel: Tên hàm – Ý nghĩa các hàm và ví dụ giải thích cụ thể
– Hàm ABS
– Hàm int
– Hàm mod
– Hàm odd
– Hàm power
– Hàm product
– Hàm rand
– Hàm Round
– Hàm sqrt

Nguồn: https://truthabouttoyota.com/

Xem thêm bài viết khác: https://truthabouttoyota.com/category/giao-duc