CÁC CHỈ SỐ CHỨNG KHOÁN CƠ BẢN TRÊN THẾ GIỚI

Chỉ số thị trường chứng khoán là một giá trị thống kê phản ánh tình hình của thị trường cổ phiếu. Nó được tổng hợp từ danh mục các cổ phiếu theo phương pháp tính nhất định.

#chisochungkhoan #thitruongchungkhoan #tuhocchungkhoan

Nguồn: https://truthabouttoyota.com/

Xem thêm bài viết khác: https://truthabouttoyota.com/category/thong-tin-va-truyen-thong