/time set 18000 trời tối ; /time set 2000 trời sáng; /gamemode 0 sinh tồn; /gamemode 1 sáng tạo; /summon dragon ~ ~ ~ gọi rồng ender; /kill tự tử phải ở chế độ sinh tồn mới dùng được câu lệnh tự tử; câu lệnh gọi 🐉 ender có thể dùng ở bản 0.17.x
Cho mình hỏi bình thuốc dragon’bear dùng như thế nào trả lời ở phần bình luận nha
Nếu hay hãy 👍 cho mình nha

Nguồn: https://truthabouttoyota.com/

Xem thêm bài viết khác: https://truthabouttoyota.com/category/bat-dong-san