NỘI DUNG BÀI HỌC
 Tìm hiểu nhóm lệnh:
• Subdivision surface
• Lathe – Sweep
• Extrude – Loft – Bezier
 Tìm hiểu nhóm lệnh:
• Array – Atom Array – Boole
……………………………..
E-mail: [email protected]
Facebook: Tran Multimedia

E-mail: [email protected]

Nguồn: https://truthabouttoyota.com/

Xem thêm bài viết khác: https://truthabouttoyota.com/category/thong-tin-va-truyen-thong