Thiện Số Học là sự kết hợp của những tinh hoa có trong bộ môn khoa học cổ đại Thần Số Học Pytagore và Quy Vũ Trụ Luật Nhân Quả.

Thiện Số Học là việc nghiên cứu ý nghĩa, biểu tượng của các con số và những ảnh hưởng của nó đối với đời sống con người.

Luật Nhân quả là quy luật vận hành tự nhiên của vạn vật và vũ trụ. Không phải do Trời, Phật hay một đấng tối cao nào tạo lập và cũng không một ai có thể can thiệp được. Xưa nay vốn dĩ như vậy, rất bình đẳng. Một người gây tội ác có thể lọt lưới pháp luật thế gian nhưng không thể nào thoát được nhân quả và báo ứng.

Đây là một khóa học có phí và Chang Chang nhận được một thông điệp là share video lớp học để những ai yêu thích bộ môn này có thể tiếp cận dễ dàng hơn và vì thế, việc của Chang là sau mỗi buổi dạy, sẽ share cho cộng đồng cùng học – cùng hiểu!

Nếu bạn cần thêm thông tin, có thể kết bạn zalo của Chang hoặc vào cộng đồng để được tìm hiểu thêm.

Nguồn: https://truthabouttoyota.com/

Xem thêm bài viết khác: https://truthabouttoyota.com/category/van-tai