Nội dung bài học:
– Khái niệm về thiết kế bao bì
– Mục tiêu khi thiết kế bao bì
– Thiết kế bao bì và thương hiệu
– Bộ nhận diện thương hiệu
– Lời hứa thương hiệu
– Điểm tiếp xúc
– Sự trung thành với thương hiệu
– Định vị và tái định vị thương hiệu
– Mở rộng thương hiệu
– Các nguyên tắc căn bản trong thiết kế 2D
– Các mục tiêu của thiết kế bao bì.

Nguồn: https://truthabouttoyota.com/

Xem thêm bài viết khác: https://truthabouttoyota.com/category/thong-tin-va-truyen-thong