Biến đổi khí hậu là một vấn đề thực sự nghiêm trọng?????
Biến đổi khí hậu đang ảnh hưởng đến Trái Đất của chúng ta như thế nào, tại sao chúng ta cần hành động với tư cách là một cá nhân có thể đóng góp vào giải pháp. Video mọi người thực sự nên xem và làm (không hề lãng phí hơn 7 phút của bạn). Hãy chia sẻ tới mọi người xung quanh để ngăn chặn ô nhiễm – Bảo vệ ngôi nhà chung Trái Đất.
#biendoikhihau
#tulieu
#chíae
#diali

Nguồn: https://truthabouttoyota.com/

Xem thêm bài viết khác: https://truthabouttoyota.com/category/moi-truong