ại cuộc làm việc, Huyện ủy Thủy Nguyên đề nghị thành phố sớm thành lập Ban chỉ đạo xây dựng Đề án thành lập thành phố thuộc thành phố Hải Phòng tại huyện Thủy Nguyên và chỉ đạo xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện; quan tâm có cơ chế đặc thù tăng tỷ lệ điều tiết đối với ngân sách huyện, để huyện có nguồn lực từng bước hoàn thiện các tiêu chí xây dựng thành phố; đồng thời có cơ chế riêng nhằm thu hút đầu tư trên địa bàn huyện trong thời gian tới; có cơ chế chính sách hỗ trợ xây dựng đội ngũ cán bộ khi chuyển đổi mô hình hoạt động từ chính quyền nông thôn sang chính quyền đô thị để đáp ứng với các yêu cầu nhiệm vụ trong thời giani tới và lâu dài…
Qua nghe báo cáo và ý kiến các đại biểu, đồng chí Trần Lưu Quang, Bí thư Thành ủy ghi nhận, đánh giá cao những kết quả huyện Thủy Nguyên đạt được trong thời gian qua với tốc độ phát triển nhanh, thu ngân sách đạt cao, công tác giải phóng mặt bằng được thực hiện quyết liệt góp phần đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm của thành phố, huyện. Đồng chí đánh giá huyện Thủy Nguyên có hệ thống giao thông có khả năng kết nối với các địa phương lân cận, đây chính là cơ hội để Thủy Nguyên có thể phát triển bứt phá trong tương lai. Bên cạnh những mặt đạt được, huyện cũng phải đối mặt với những hệ lụy của sự phát triển như về quản lý đất đai, quy hoạch, đền bù giải phóng mặt bằng.

Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, thành phố đang đặt niềm tin đối với sự phát triển của huyện khi Nghị quyết đã xác định chuyển đổi huyện Thủy Nguyên thành thành phố trực thuộc thành phố trong nhiệm kỳ 2020 – 2025, vì vậy huyện phải có lộ trình, phương thức để thực hiện cho phù hợp, tính toán kỹ càng cơ chế để đảm bảo sau khi thành thành phố sẽ phải phát triển mạnh mẽ hơn nữa để xứng đáng với hình ảnh, vị thế của mình; lãnh đạo huyện phải thực hiện nghiêm túc với ý thức trách nhiệm cao nhất để triển khai những nội dung công việc liên quan đến việc này. Đồng chí Bí thư Thành ủy đề nghị huyện Thủy Nguyên cần làm tốt công tác xây dựng Đảng, vận động quần chúng Nhân dân để ngươi dân đồng thuận, ủng hộ, đồng hành cùng với sự phát triển của huyện; làm tốt công tác giải phóng mặt bằng; xử lý tốt các vấn đề liên quan đến đất đai, quy hoạch, môi trường. Đồng chí giao nhiệm vụ cho huyện phải giữ gìn được nguồn nước sạch cho thành phố trong tương lai, quản lý tốt hệ thống xử lý nước thải, rác thải. Cùng với nguồn lực của ngân sách thành phố, huyện phải kêu gọi đầu tư, ủng hộ từ các doanh nghiệp, nhà đầu tư để cùng đồng hành với sự phát triển của huyện. Huyện cũng cần học hỏi kinh nghiệm của những địa phương khác với những mô hình hay, cách làm sáng tạo để áp dụng vào tình hình thực tiễn của địa phương. Đối với các nhiệm vụ được giao cần sắp xếp lại theo thứ tự ưu tiên, đảm bảo hợp lý, cần thiết phân công lại đội ngũ cán bộ đủ năng lực để lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Nguồn: https://truthabouttoyota.com/

Xem thêm bài viết khác: https://truthabouttoyota.com/category/moi-truong