Đây là Video #20 trong loạt Bài Giảng thuộc học phần Sinh Hóa Thực Vật; Bài giảng này trình bày về các vấn đề điều hòa trao đổi chất, Quá trình đồng hóa carbon trong quang hợp, các quá trình sinh tổng hợp và phân hủy Chlorophyll…
Các bài giảng được sắp xếp theo hệ thống trong các Playlists và cập nhật định kỳ. Cám ơn sự quan tâm và mong các ý kiến/comment đóng góp.
Trân trọng
Giáo xóm Đình.

Nguồn: https://truthabouttoyota.com/

Xem thêm bài viết khác: https://truthabouttoyota.com/category/giao-duc