(974) ❤🗽🗽🗽❤️ Một Nền Cộng Hoà Sẽ Xây Dựng Được Một Việt Nam Phú Cường, Nhân Bản và Văn Minh ‼️ Toàn dân ĐÒI bầu cử TỰ DO và Ủng Hộ Nền Cộng Hoà🌹 Bầu cử TỰ DO cho Việt Nam‼️

🆘NHÂN TAI lũ lụt (Phá rừng và Xả Lũ thuỷ điện) làm CHẾT đồng bào Miền Trung do lãnh đạo “THAM NHŨNG” của ĐCS, ông Nguyễn Phú Trọng, gây ra‼️Ai chiệu Trách Nhiệm?

❤🗽🗽🗽❤️ BẦU CỬ TỰ DO cho Việt Nam‼️Đã đến lúc phải mở cửa kho tàng TIỀM NĂNG của Dân Tộc Việt ‼️ Đảng CS phải trả lại quyền TỰ QUYẾT cho toàn dân‼️

Ai là thế lực THÙ ĐỊCH? ĐCSVN PHẢI THAY ĐỔI THỂ CHẾ CHÍNH TRỊ‼ TẠI SAO ĐCSVN SỢ CÓ ĐẢNG ĐỐI LẬP?

2/9 là cuộc CÁCH MẠNG hay CƯỚP chính quyền?

Tại sao Đảng CS Phải Giết Cụ Kình ??? Ai ra lệnh giết? Ông TBT Nguyễn Phú Trọng?

2/9 QUỐC KHÁNH hay QUỐC NẠN?

ĐCSVN không mở ra con đường TỰ DO DÂN CHỦ là TỰ SÁT‼️ TỰ DO DÂN CHỦ đồng nghĩa VN sẽ có VĂN MINH và THỊNH VƯỢNG‼️

🆘🗽🆘 ĐCSVN PHẢI THAY ĐỔI THỂ CHẾ CHÍNH TRỊ‼ TẠI SAO ĐCSVN SỢ CÓ ĐẢNG ĐỐI LẬP?

❤️Lúa Chính Đẩy Đồng Mà Thiếu Thợ Gặt🗽🗽🗽

🆘Quốc Hội bù nhìn là gi?

TÔI ỦNG HỘ ĐƯỜNG LỐI VÀ CƯƠNG LĨNH ĐÂU TRANH CHO VIỆT NAM CÓ DÂN CHỦ CỦA CỐ TỔNG THỐNG, NGUYỄN VĂN THIỆU
4000 NĂM – CƠ HỘI VĨNH VIỄN THOÁT KHỎI SỰ ĐE DỌA CỦA TRUNG QUỐC‼️

THỊNH VƯỢNG CHO ĐẤT NƯỚC ‼️ TỔ QUỐC DANH DỰ VÀ TRÁCH NHIỆM🗽❤️🗽

TẠI SAO KHÔNG ĐI THEO CHỦ NGHĨA DÂN TỘC MÀ PHẢI ĐI THEO CHỦ NGHĨA NGOẠI LAI MÁC-LÊ?

THAM NHŨNG LÀ QUỐC NẠN HAY LÀ THỂ CHẾ ĐỘC ĐẢNG CHUYỆN CHẾ CS LÀ QUỐC NẠN??

AI TRONG BỘ CHÍNH TRỊ CỦA ĐCSVN NỐI TAY CHO GIẶC TÀU MUA ĐẤT – PHẢN QUỐC‼️

🆘TOÀN DÂN ỦNG HỘ DÂN OAN CHỐNG LẠI BỌN LỢI ÍCH NHÓM – GIẶC NỘI XÂM CS CƯỚP NHÀ CƯỚP ĐẤT CỦA DÂN ‼️ ĐÒI BẦU CỬ TỰ DO DÂN CHỦ HOÁ ĐẤT NƯỚC ‼️🆘SHARE🌹

❤️🗽❤️GIẢI PHÁP CHÍNH TRỊ – ỦNG HỘ TỔNG TUYỂN CỬ – DÂN CHỦ HOÁ ĐẤT NƯỚC – BẦU CỬ TỰ DO- TỔNG THỐNG DO DÂN BẦU ❤️

ĐẶC KHU KINH TẾ – VÂN ĐỒN – BẮC VÂN PHONG – PHÚ QUỐC- 10-6-2018 !

ĐỒNG CHÍ TRỌNG NÓI HỒ CHÍ MINH LÀ CHA GIÀ CỦA DÂN TỘC???

CS – THAM NHŨNG LÀ QUỐC NẠN VÀ TAI SAO CÓ THAM NHŨNG?

DÂN 3 MIỀN KÊU CỨU ĐẠI SỨ QUÁN MỸ VÀ NGƯỜI VIỆT HẢI NGOẠI😥

❤️THÔNG BÁO❤️
Giáo dục VNCH: Dân Tộc – Nhân Bản – Khai Phóng❤️ Giáo dục CHXHCNVN-CS: Bác-Đảng – CM Bạo Lực – Nhồi Sọ Giáo Điều‼️

🆘 ĐCSVN VÀ SỰ KHỦNG HOẢNG – TỰ DIỄN BIẾN HAY TỰ HỦY DIỆT? GIẢI PHÁP CHÍNH TRỊ🗽❤️🗽

CÂU HỎI, 200 ỦY VIÊN TƯ. ĐẢNG CÓ THAM NHŨNG KHÔNG? AI ỦNG HỘ BỌN LỢI ÍCH NHÓM – GIẶC NỘI XÂM LÃNH ĐẠO ĐẤT NƯỚC? SHARE🌹

VIỆT NAM CÓ THỂ TRỞ THÀNH CƯỜNG QUỐC KHÔNG? VỚI THỂ CHẾ NÀO? ĐỌC TÀI CS HAY DÂN CHỦ TỰ DO – NỀN CÔNG HOÀ?

ĐẢNG CSVN ĐỪNG LỢI DỤNG “BÁC HỒ ” ĐỂ VƠ VÉT CỦA DÂN NỮA ‼
TRUNG CỘNG BẢO VIỆT NAM IM MIỆNG LẠI ‼
Mỹ mời Việt Nam đối thoại với “Bộ tứ kim cương” để tái cấu trúc chuỗi cung ứng

Thứ 5 – NGÀY 19.11.20 LÚC 8:30 Sáng – Wed. 11.18.20 @ 8:30 pm EST.

#MienTay1 #BennyTruong

Nguồn: https://truthabouttoyota.com/

Xem thêm bài viết khác: https://truthabouttoyota.com/category/cong-nghe