THÀNH PHẦN

CEVAC® IBird có chứa vi rút viêm thanh khí quản truyền nhiễm (IB) sống, nhược độc, chủng 1/96 (thuộc nhóm 793B)

QUẢN LÝ VÀ CÁCH DÙNG

GÀ THỊT

Vắc xin nên được làm bằng cách phun sương, nhỏ mắt, nhỏ mũi cho Gà con từ 1 ngày tuổi (ở trang trại, nên làm vắc xin Cevac IBird cho gà trước 1 tuần tuổi)

GÀ HẬU BỊ.

Lần 1: Vắc xin nên được làm bằng cách phun sương, nhỏ mắt, nhỏ mũi cho Gà con từ 1 ngày tuổi (ở trang trại, nên làm vắc xin Cevac IBird cho gà trước 1 tuần tuổi)

Lần 2: Nhở mắt hoặc cho uống lúc 10 tuần tuổi.

Có thể cho gà uống Cevac IBird lúc gà đang trong giai đoạn đẻ (nếu thấy cần thiết, áp lực dịch bệnh cao)

LIÊN HỆ: Lê Thành Nam – 0946 284 268

Nguồn: https://truthabouttoyota.com/

Xem thêm bài viết khác: https://truthabouttoyota.com/category/nong-nghiep