Bản tin trưa 11 giờ 29/7/2021 về tình hình dịch Covid 19 tại Việt Nam, Đồng Tháp
————————–***********——————————
Danh sách các video diễn ngâm sấm giảng

Danh sách các bài thuyết giảng đáng nghe được giảng trước 1975

Danh sách các đề giải đáp nghi vấn của ông Lê Văn Phú (Trọn băng)

Danh sách các đề giải đáp nghi vấn của ông Lê Văn Phú (2 Tho)

Danh sách các câu giải đáp nghi vấn của giáo lý viên Phạm Hùng Nam

Danh sách các bài thuyết trình của giảng viên Nguyễn Văn Tiển (Mù Tiển)

Danh sách các bài thuyết trình của giảng viên Lê Minh Châu (Út Châu)

Danh sách các bài thuyết trình của giảng viên Bùi Văn Ưởng(Thiện Tâm hay 7 Ưởng)

Danh sách các bài chú giải giáo lý Phât Giáo Hào Hảo

Các bài thi văn do cô Trần Kim Lợi ngâm

#bantintrua #dichbenhcovid #vietnam #dongthap

Nguồn: https://truthabouttoyota.com/

Xem thêm bài viết khác: https://truthabouttoyota.com/category/moi-truong