#phat_trien_nang_luc_Toan_4, #tư_liệu_tiểu_học, Chào các em học sinh lớp 4, đây là video nhỏ giúp các em củng cố và tái hiện 4 phép tính với phân số để tính giá trị của biểu thức có trong bài tập 1 trang 29 và Ôn lại cách rút gọn phân số của Bài tập 2 trang 30 có trong Bài tập Phát triển năng lực Toán 4 Phần 1 Tuần 27. Qua video này, các em được nâng cao cách nhận biết hình thoi. Luyện tập cách tính Diện tích hình thoi. Áp dụng công thức và quy tắc tính diện tích hình thoi để giải bài tập 5 trang 31

– Hãy đăng ký kênh để xem những video mới nhất :
_____________________Liên hệ với Tư liệu Tiểu học _____________
🔰Dạy và Học Tiểu học:
🔰Facebook :
🔰Twitter:

Nguồn: https://truthabouttoyota.com/

Xem thêm bài viết khác: https://truthabouttoyota.com/category/giao-duc