Hội Thánh Tin Lành Việt Nam – Chi Hội Sài Gòn
Chương trình Học Trường Chúa Nhật
Chủ đề: ĐỨC CHÚA TRỜI PHÁN CÙNG SA-MU-ÊN
Thời gian: 07h15 Chúa Nhật 30/05/2021
Người dạy: Nữ TĐ Lê Thị Lệ Hòa

Câu gốc: “…..Hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy phán, kẻ tôi-tớ Ngài đương nghe!….”
— I Sa-mu-ên 3: 9 —

———
Các kênh truyền thông chính thức của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam – Chi Hội Sài Gòn
Website:
Youtube:
Facebook:

#httlsaigon #truongChuanhat #DucChuaTroiphancungSamuen

Nguồn: https://truthabouttoyota.com/

Xem thêm bài viết khác: https://truthabouttoyota.com/category/hanh-chinh-va-dich-vu