#tuhochoa #hoa12 #glucozo #fructozo #saccarozo
Nội dung:
00:00 Giới thiệu
00:35 Glucozơ (glucose)
17:43 Fructozơ (fructose)
22:55 Saccarozơ (saccarose)
29:53 Phân loại cacbohiđrat
31:32 Độ rượu
33:39 Luyện tập bài 9
———-
★ Nhóm thảo luận, trao đổi tài liệu, thi thử: www.facebook.com/groups/tuhochoa
★ Đăng ký học lớp offline ở TPHCM và lớp online qua facebook hoặc gọi: 0936975145
★ Website: www.lammanhcuong.vn | www.tuhochoa.vn
★ Facebook của thầy: www.facebook.com/thaylammanhcuong
★ Fanpage của lớp: www.facebook.com/lammanhcuong.vn

Nguồn: https://truthabouttoyota.com/

Xem thêm bài viết khác: https://truthabouttoyota.com/category/thong-tin-va-truyen-thong